Informace pro klienty

Na této stránce najdete veškeré informace, které potřebujete v souvislosti se službami našich spolupracujících finančních poradců znát.

Zákony České republiky dávají společnosti FinAZ s. r. o.  povinnost seznámit své klienty a potenciální klienty s následujícími informacemi. Tyto povinnosti vyplývají zejména ze zákonů č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Seznam institucí, jejichž finanční produkty Vám společnost FinAZ s. r. o. umožní zprostředkovat, naleznete na stránkách České národní banky zde

Investiční služby

FinAZ s. r. o. je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným investičním zprostředkovatelem. Investiční služby jsou poskytovány prostřednictvím vázaných zástupců  Seznam, všech vázaných zástupců naleznete zde.

Pojištění

FinAZ s. r. o.  je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem dle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

FinAZ s. r. o.  poskytuje klientům zprostředkování životního a neživotního pojištění prostřednictvím vázaných zástupců. Seznam všech vázaných zástupců naleznete zde.

Jsme oprávněni zprostředkovávat produkty od těchto pojišťoven: 

Pojišťovna Kooperativa, Allianz pojišťovna, ČPP, Generali Česká pojišťovna, NN pojišťovna.

Samostatný zprostředkovatel ani vázaný zástupce nemají přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny. Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

Pojišťovací zprostředkovatel je za zprostředkování pojištění odměňován formou provize, která  je vyplácena pojišťovnou. Výše provize je závislá na délce pojistné doby a výši pojistného.

Řešení stížností

Reklamace nebo stížnosti na činnost VZ je možné podat dle reklamačního řádu prostřednictvím e-mailu info@finaz.cz nebo zasláním v písemné podobě na adresu Generála Píky 549/4, 160 00 Praha 6. 

Kromě podání reklamace společnosti se v případě sporů, které se týkají spotřebitelských úvěrů, životního pojištění, nebo investic, můžete obracet na finančního arbitra. Finanční arbitr je orgán pro řešení všech těchto sporů na základě zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Finanční arbitr sídlí na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací o činnosti Finančního arbitra je dostupných na www.finarbitr.cz/cs/. V případě neživotního pojištění  na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz; Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2)

Další možností je podání stížnosti u České národní banky, která je dohlíží na činnosti samostatného zprostředkovatele a investičního zprostředkovatele. Česká národní banka má sídlo na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Více informací zjistíte na www.cnb.cz.

Informace o samostatném zprostředkovateli

FinAZ s. r. o. , Generála Píky 549/4, 160 00 Praha 6

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, písmeno C 107722

IČ 21251560